Stevig en constructief gesprek over kamerbrief halveren vrijstellingslijst


De Jagersvereniging en andere stakeholders op het faunadossier hebben vandaag tijdens een stevig gesprek met de ambtenaren van het ministerie van LNV dat reeds gepland stond hun ongenoegen geuit over de recent verstuurde Kamerbrief. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof stuurde donderdag de Tweede Kamer een brief, waarin zij antwoord geeft op de vragen van Kamerlid Akerboom van de Partij van de Dieren (PvdD) over de landelijke vrijstellingslijst. Hierin wordt de regering verzocht de diersoorten die in hun voorbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen. Dat zou gaan om kauw, houtduif en konijn.


De Jagersvereniging, de NJOG, LTO en de FPG hebben unaniem verbaasd en verontwaardigd gereageerd op de brief, gezien er op dit moment met het ministerie wordt samengewerkt aan een stelselwijziging van het faunabeleid. Volgens de ambtenaren is het proces niet helemaal gegaan zoals zij voor ogen hadden. Het ministerie van LNV zegt later deze week terugkoppeling te geven over hoe nu verder met de kamerbrief wordt omgegaan.


Het bericht Stevig en constructief gesprek over kamerbrief halveren vrijstellingslijst verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 19-02-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.