Werkzaamheden

De jagers van WBE De Bommelerwaard zetten zich in voor wildbeheer en schadebestrijding. Als vrijwilligers zijn zij ook actief op het gebied van biotoopverbetering en onderhoud van de aanwezige flora. Veel leden zijn ook lid van de in hetzelfde gebied opererende vereniging De Capreton, een actieve vereniging voor agrarisch natuur- & landschapsbeheer.

Het waterrijke polderlandschap tussen de twee grote rivieren Maas en Waal is rijk aan watergevogelte. De gans is een veel voorkomende soort en zorgt ook in toenemende mate voor schade aan landbouwgewassen. Voorkomen en bestrijden van schade is voor de agrariërs en jagers dan ook een veelvragende taak geworden.

Een van de belangrijke taken is het in stand houden van een gezonde en rijkelijke wildstand. Om dit te realiseren wordt veel tijd besteedt aan het creëren en onderhouden van een rustige, veilige en voedselrijke habitat.
Populaties en aantallen worden middels tellingen in beeld gebracht, waarop het wildbeheerplan aangepast en nageleefd wordt. Deze data wordt ook gebruikt door de KNJV die hier het landelijke beleid op aanpassen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.